Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

PROJEKT GEOGRAFICZNY klas 7a i 7b

 

OCENA WALORÓW PRZYRODNICZYCH

I KULTUROWYYCH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO DLA ROZWOJU TURYSTYKI

 

 

Cele projektu to :

 

  1. Poznanie środowiska przyrodniczego, piękna krajobrazu OPN, zmian kulturowych  oraz ocenienie wybranych walorów dla rozwoju turystyki.

  2. Prognozowanie na podstawie zebranych informacji  i obserwacji terenowych   czy wzrost liczby turystów stanowi zagrożenie dla  piękna OPN.

  3. Nabywanie umiejętności grupowego działania metodą projektu.

  4. Kształtowanie postawy badawczej i patriotycznej.

 

 Losowanie podzieliło każdą klasę na grupy projektowe.

 

 GRUPA KRAJOBRAZOWA

 – oceniała rzeźbę terenu, szatę roślinną wody powierzchniowe i budownictwo OPN

 

GRUPA PRZYRODNICZA

- oceniała eksponaty geologiczne, fory i fauny w nowoczesnym Muzeum Przyrodniczym

 

GRUPA JASKINIOWA

-  porównywała formy krasu podziemnego oraz ślady mieszkańców w Jaskini

   Wierzchowskiej i Jaskini Nietoperzowej

 

GRUPA ZAMKOWA

- oceniała zbiory zamku w Pieskowej Skale i usytuowanie tego– „orlego gniazda”

 

GRUPA TURYSTYCZNA

- miała ułożyć ścieżkę wędrówki po OPN oraz ocenić bazę noclegową i usługową dla

  turystów

 

Po pracy studyjnej, grupy opracowały własne karty obserwacji i oceny walorów przyrodniczych bądź kulturowych.

28 IX 2018r odbyła się terenowa część projektu –wycieczka krajoznawcza do OPN na którą pojechała tylko klasa 7a.

 

Obecnie trwają grupowe ustalenia, które informacje są ważne i należy je  zaprezentować.

Efekty prac grup w postaci posterów obejrzeli rodzice uczniów na spotkaniu w szkole.

Piękna nasza

 

POlska cała

 

 

SPJK.pl