Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

 

 

 

PROJEKT UNIJNY "EDUKACJA - WSPARCIE I ROZWÓJ"

 

4 września 2018 roku rozpoczęła się w naszej szkole kontynuacja zajęć zorganizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Edukacja - wsparcie i rozwój". Szkoła współpracuje z Centrum Metody Krakowskiej. W ramach współpracy nauczyciele brali udział w licznych szkoleniach prowadzonych przez Panią Profesor Jagodę Cieszyńską - Rożek oraz innych terapeutów metody krakowskiej. Nadrzędnym celem projektu jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Realizacja działań projektu zakończy się w grudniu 2018 roku. W ramach projektu na terenie szkoły prowadzona jest terapia logopedyczna oraz zajęcia rozwijające percepcję wzrokową, percepcję słuchową, pamięć sekwencyjną, grafopercepcję oraz czytanie i pisanie. W szkole powstała Pracownia Dojrzałości Szkolnej, która została zaopatrzona w pomoce dydaktyczne niezbędne do terapii. Wszystkie zajęcia projektowe prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Wsparciem objęto 15 uczniów w ramach indywidualnej terapii logopedycznej, 16 uczniów z klas IV - VI w ramach indywidualnej terapii psychoedukacyjnej, 16 uczniów z klas I - III w ramach terapii grupowej oraz rodzice.

wSPARCIE

I ROZWÓJ

SPJK.pl