Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

literki S P J K logo szkoły

wydarzenia

wycieczki

imprezy

kolorowe chorągiewki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

COVID- 19 informacje

NAUCZYCIELKA Z PASJĄ
Michalina Madeja laureatką „Miedźniańskiego Ula”.
W trakcie "Dożynek Gminnych 2022" wręczono nagrody laureatom dorocznej nagrody Gminy Miedźna "Miedźniański Ul" za działalność kulturalną, zaangażowanie na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę. Pani Madeja to autorka innowacji pedagogicznych popularyzujących teatr. Dzięki jej dwudziestoletniej działalności dziesiątki górzańskich uczniów budowały i budują swoją samoocenę, rozwijały i rozwijają talent aktorski. Autorka publikacji i projektów regionalnych. Popularyzatorka mowy polskiej i śląskiej gwary.
Święto lata
28 sierpnia 2022 r.  nasze sołectwo było gospodarzem Gminnych Dożynek 2022.
Społeczność szkoły wspaniale współpracując stworzyła piękne dekoracje, regionalną scenkę  teatralną w niepowtarzalnej oprawie muzycznej skrzypiec i fletów. Młodych aktorów
i muzyków wsparła ponad stuosobowa grupa dzieci i młodzieży tworząca „Korowód dożynkowy”. Koordynatorkami projektu były panie Michalina Madeja i Joanna Arendarczyk. Dziękujemy za współpracę pracownikom szkoły, nauczycielom, rodzicom i uczniom zaangażowanym we współtworzenie projektu.
 
 
Półkolonie 2022
Podczas dwóch lipcowych tygodni uczestnicy półkolonii zorganizowanych przez pracowników naszej szkoły przeżyli wspaniałą przygodę w „AKADEMII PANA KLEKSA”. Poznawali tajemnice Szpaka Mateusza, podróżowali, uczyli się w niecodzienny sposób nowych umiejętności. 

Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 

Gmina Miedźna pozyskała środki finansowe w wysokości 152 492,04 zł na realizację grantu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowanego w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00).

 

Projekt realizowany jest w czterech placówkach: Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli, Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze, Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze. Łącznie w ramach projektu zatrudniono pięciu asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy, dzięki czemu wsparcie otrzymało pięciu uczniów.

Pozyskany grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy zatrudnienia w szkole.

 

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/ uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

  • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE]

  • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

  • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE

  • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE

  • przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.