COVID- 19 informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Symultaniczno– sekwencyjna nauka czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Jagody Cieszyńskiej. Nazwa metody odnosi się wprost do organizacji funkcji językowych mózgu. Wykorzystuje zarówno mechanizmy symultaniczne, czyli globalne, całościowe, którymi zajmuje się prawa półkula, jak i sekwencje, linearne, za które odpowiada półkula lewa.

Nauka czytania tą metodą odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas nabywania systemu językowego przez dziecko - powtarzania, rozumienia oraz nazywania. W pierwszym etapie dziecko powtarza odczytane przez dorosłego samogłoski/sylaby. W etapie rozumienia dorosły wypowiada samogłoskę lub sylabę, a dziecko wskazuje ją lub podaje. Etap nazywania polega na samodzielnym odczytaniu pokazanych samogłosek lub sylab przez dziecko.

 

Metoda ta stosowana jest w naszej szkole z powodzeniem od kilku lat, daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Symultaniczno-sekwencyjna nauka wyzwala w dziecku pozytywne emocje i nastawienie do czytania. Umiejętność czytania pozwala na rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Jest to niezwykle ważny aspekt warunkujący osiągnięcie sukcesów szkolnych. Uczniowie chętniej podejmują nowe zadania. Wzrasta wyraźnie kompetencja komunikacyjna uczniów. Dzieci uczą się z ciekawością i przyjemnością.

Autorką tej metody jest pani prof. Jagoda Cieszyńska. Psycholog, logopeda, stale związana z Uniwersytet Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Nasza szkoła jest jedną z kilku placówek w całej Polsce, które podjęły wyzwanie i pracują metodą symultaniczno- sekwencyjną w zespołach klasowych. Robimy to z powodzeniem, zapraszani więc jesteśmy na różnego rodzaju konferencje poświęcone nauce czytania tą metodą. Dzielimy się doświadczeniami i pokazujemy innym szkołom, jakie korzyści płyną z naszej pracy. Opowiadamy o dobrych praktykach, realizowanych w naszej szkole.

Ostatnio gościliśmy na Ogólnopolskiej Konferencji Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania w Ciechanowie.

symultaniczno-sekwencyjna Nauka czytania®

literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze