Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Bądź na bieżąco

Projekt Akademia Ziemi Pszczyńskiej 

 

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu.

Szczegóły dot. projektu znajdą Państwo pod linkiem: 

 

https://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1219,akademia-ziemi-pszczynskiej-ruszyly-zapisy,artykul,wiadomosci.html

 

Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.Działaniom Akademii przyświeca idea Hodding'a Carter'a „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła".

 

 

SPJK.pl