COVID- 19 informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w tym roku szkolnym działa w czterech sekcjach:

kulturalno-rozrywkowej,

dziennikarskiej

wolontariackiej,

porządkowej.

 

Radzie Uczniowskiej przewodniczy Paulina Wojciech, ze wspierającą ją Julią Kondracką.

Wszystko to, co organizują uczniowie dla uczniów w szkole koordynowane jest przez przewodniczących sekcji Nikodema Wandzla, Milenę Niemiec, Emilię Kulkę, Emilię Madeję i opiekujące się samorządem Katarzynę Marcińczyk-Jarek i Agnieszkę Hatłas.

 

Samorząd pracuje w tym roku szkolnym bardzo kreatywnie, od września zorganizowano już kilkanaście przedsięwzięć. Zorganizowano:

 • skrzynkę pomysłów- pozwalającą opracować plan pracy SU.

 • zebrania Rady Uczniowskiej.

 • stronę SU prowadzoną przez uczniów dla uczniów – portal społecznościowy fb systematyczne spotkania sekcji dziennikarskiej 2 razy w tygodniu, prezentacja artykułów napisanych przez sekcję,

 • konkurs z nagrodami przeprowadzony przez sekcję dziennikarską.

 • plebiscyt nauczycielski podsumowany podczas Dnia Nauczyciela.

 • sekcja wolontariacka akcję charytatywną „Góra grosza” na rzecz rodzinnych domów dziecka- listopad, styczeń( w trakcie realizacji)

 • akcję charytatywną sprzedaż cegiełek Fundacji „Pomórz i Ty”( zebrano 190 zł)

 • akcję charytatywną "Świąteczne kartki dobroczynne" Stowarzyszenia Surs Corda w Nowym Sączu ( zebrano 139 zł).

 • akcję charytatywną zainicjowaną przez siostry Kuźnik na rzecz Przystani Ocalenie w Ćwiklicach zebrano 73 zł.

 • 3 dyskoteki. Pierwszą we wrześniu inaugurującą kampanię wyborczą samorządu, kolejną październikową i andrzejkową 29 listopada/ wszystkie z propozycjami zabawdla młodszych kolegów i odpowiednią muzyką, nagrodami w konkursach;

 • " Kawiarenkę zdrowych przekąsek" podczas dyskotek - sekcja porządkowa.

 • Dzień pluszowego misia 28 listopada 2019 r.

 • Dzień Kolorów 5 listopada 2019 r.

 • Dzień filmowy 6 listopada 2019 r.

 • przerwy na sportowo w sali gimnastycznej z sekcją porządkową przez cały rok szkolny w każdy czwartek i piątek .

 

literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze