Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Działamy aktywnie!

 

Samorządność uczniowska w naszej szkole jest sprawą nas wszystkich. Jako uczniowie mierzymy się z wieloma istotnymi dla nas zadaniami i problemami realizując fora wyrazu, okrągłe stoły, projekty. Mamy swój Sąd Koleżeński, organizujemy "Dzień Samorządności", „Dzień Sportu” i  „Przerwy na sportowo”.  Co roku włączamy się w ogólnopolską akcję "Samorządy Mają Głos" Wybieramy w tajnych, demokratycznych wyborach opiekuna samorządu i Radę Uczniowską. Pracujemy przez cały rok szkolny w sekcjach, aby jak pisał  nasz patron Janusz Korczak „ … jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, aby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”. Uczymy się kreatywności i odpowiedzialności, dzięki wsparciu naszych nauczycieli mamy wpływ na wiele w szkole.  Kierujemy się  standardami które wypracowaliśmy uzyskując  tytuł „Szkoły Demokracji”.

Samorząd uczniowski

SPJK.pl