O nas

301

Szczęśliwych uczniów

32

Wspaniałych
nauczycieli

mnóstwo

 

 

wydarzeń

17

zajęć dodatkowych

 

Jesteśmy szkołą, dla której idee naszego patrona, Janusza Korczaka, są wciąż aktualne. Wychodzimy naprzeciw ciekawości dziecka, inspirujemy do wszechstronnego rozwoju. W centrum wszystkich działań edukacyjnych znajduje się uczeń, który wchodzi w różne role: odbiorcy i nadawcy aktów komunikacyjnych, badacza, komentatora i uczestnika kultury, poszukiwacza wiedzy o świecie i sobie samym.

 

SPJotKa to miejsce, w którym panuje przyjazna atmosfera oparta  na życzliwości i wzajemnej pomocy, aby każde dziecko czuło się szczęśliwe, gdyż "bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie".

 

Koncepcja pracy Szkoły oparta jest na czterech filarach – obszarach działań

 

 

 

Programy realizowane w naszej szkole

Rozwijamy talenty

Działamy aktywnie

Pielęgnujemy tradycje

Jesteśmy patriotami

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

literki S P J K logo szkoły
sylwetki ludzi i napis etwinning
symbol książki
talerz owoców
napis Samsung Mistrzowie kodowania
symbol monitora i napis Aktywna Tablica

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania".

                                                                                                                         Janusz Korczak

rysunek Króliczka krojącego warzywa
napis Zielona pracownia i lupa

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

COVID- 19 informacje

symbol domu i drzewa i napis Eko szkoła 2021
piłki i napis SKS
kropki i napis znamię! znam się