kropki i napis znamię! znam się
piłki i napis SKS
symbol domu i drzewa i napis Eko szkoła 2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

napis Zielona pracownia i lupa
rysunek Króliczka krojącego warzywa

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania".

                                                                                                                         Janusz Korczak

symbol monitora i napis Aktywna Tablica
napis Samsung Mistrzowie kodowania
talerz owoców
symbol książki
sylwetki ludzi i napis etwinning
literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka w Górze

Rozwijamy talenty

Działamy aktywnie

Pielęgnujemy tradycje

Jesteśmy patriotami

Programy realizowane w naszej szkole

Koncepcja pracy Szkoły oparta jest na czterech filarach – obszarach działań

 

 

 

 

Jesteśmy szkołą, dla której idee naszego patrona, Janusza Korczaka, są wciąż aktualne. Wychodzimy naprzeciw ciekawości dziecka, inspirujemy do wszechstronnego rozwoju. W centrum wszystkich działań edukacyjnych znajduje się uczeń, który wchodzi w różne role: odbiorcy i nadawcy aktów komunikacyjnych, badacza, komentatora i uczestnika kultury, poszukiwacza wiedzy o świecie i sobie samym.

 

SPJotKa to miejsce, w którym panuje przyjazna atmosfera oparta  na życzliwości i wzajemnej pomocy, aby każde dziecko czuło się szczęśliwe, gdyż "bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie".

 

17

zajęć dodatkowych

mnóstwo

 

 

wydarzeń

32

Wspaniałych
nauczycieli

301

Szczęśliwych uczniów

O nas