Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Rada Rodziców SPJK informuje, że składka na Radę Rodziców w tym roku szkolnym wynosi 30 zł.Składki można wpłacać klasowym Skarbnikom lub wpłacać bezpośrednio na nr konta Rady Rodziców:

BS Miedźna 62 8446 0006 2001 0014 8773 0001

 

Rada Rodziców informuje, że na zebraniu Rady wyłoniono firmę InterRisk Vienna Insurance Group. Składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 43 zł. Płatne do końca października 2019 r. u skarbników klasowych.

 

SPJK.pl