COVID- 19 informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje od wójta

Ważne!!!! Jak prawidłowo dezyfenkować  ręce!

Ważne!!!! Jak prawidłowo myć ręce!

Ważne!!!! Jak zasłaniać usta

i nos!!!

Wytyczne GIS
i MZ!!!

kolorowe twarze w maseczkach
literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze