REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo,

aby zgłosić dziecko zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć w sekretariacie "Zgłoszenie kandydata do klasy I". (do pobrania https://www.spjk.pl/rekrutacja lub w sekretariacie szkoły od 1.03 lub w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze)

Termin 1.03.2023 do 04.04.2023.

 

 

DO POBRANIA:

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

róg obfitości dla ucznia
literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze