Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

literki S P J K logo szkoły
róg obfitości dla ucznia

Szanowni Państwo, 

aby zgłosić dziecko zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć w sekretariacie "Zgłoszenie kandydata do klasy I". (do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły od 7.02 lub w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze)

Termin 7.02.2022 do 22.02.2022.

 

 

DO POBRANIA:

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA