Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

literki S P J K logo szkoły
róg obfitości dla ucznia

Szanowni Państwo, 

aby zgłosić dziecko zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w sekretariacie szkoły 3 dokumenty: zgłoszenie kandydata, klauzulę RODO oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania. Dokumenty można pobrać z sekretariatu szkoły lub z linków poniżej. 

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkujących poza obwodem naszej szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do klasy I zgodnie z postanowieniami i  terminami  zawartymi w dokumencie poniżej, o ile ogłoszona zostanie rekrutacja na wolne miejsca

 

DO POBRANIA:

 

TERMINY

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

KLAUZULA RODO