COVID- 19 informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Górze - podstawowe informacje.

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.

 

Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

 

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

 

System omikron wspiera proces naboru do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia.

Inne adresy:

https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne&w=slaskie

 

Materiały pomocne dla rodziców i uczniów można znaleźć tutaj (materiały zostały opublikowane przed reformą szkolnictwa z września 2017, stąd w tytule” szkoły ponadgimnazjalne”, które trzeba traktować jako „ponadpodstawowe”):

 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomagam-mojemu-dziecku-wybrac-zawod-szkole-ponadgimnazjalna-broszura-dla-rodzicow/

 

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów szkoły podstawowej

http://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/

 

Każdy zainteresowany bardziej szczegółowym opisem zawodu znajdzie tu setki krótkich filmów o różnych zawodach (m.in.. zadania, pożądane cechy pracownika, warunki pracy, przeciwwskazania zdrowotne, możliwe ścieżki zawodowe, wymagane kwalifikacje).

Doskonałym źródłem opisu 208 zawodów jest publikacja dla uczniów i rodziców „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”, który można pobrać pod adresem:

http://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/ lub http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu.

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

 

Wyszukiwarka opisów zawodów, a także mapa karier pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów:

 
Doradca zawodowy
Agnieszka Swarzyńska

 

literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze