Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

"W krainie sztuki” 

 

   Zapraszam na kreatywne spotkania ze sztuką na których uaktywnimy twórcze myślenie, pobudzimy wyobraźnię, rozwiniemy zdolności manualne. Proponuję ciekawe zajęcia w zakresie plastyki i techniki, które będą atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu oraz umożliwią nabywanie nowych umiejętności  i usprawnienie manualne niezbędne do rozwoju każdego dziecka.

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia kółka plastyczno-technicznego, odbywają się  w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 8:45.  

Prowadząca: Krystyna Szromczyk

 

 

"Mały artysta" 

 

kółko plastyczno - techniczne dla uczniów klasy II a 

Piątek - 15.40 - 16.25 

Na zajęciach będziemy: 

  • rozwijać swoje zdolności, wrażliwość, wyobraźnię i twórcze myślenie w toku różnorodnych działań plastycznych 

  • pobudzać kreatywność uczniów, odkrywać przyjemność tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem 

  • rozwijać swoje zainteresowania 

  • malować, rysować, szkicować, układać, komponować, projektować, modelować, wyrażać,.......  

  • świetnie się bawić.

Prowadząca Alina Jamrozik

 

 

 

Zapraszam uczniów klasy III a na zajęcia plastyczno-techniczne w każdy poniedziałek od 7.05 do 8.45. Głównym założeniem zajęć jest rozwijanie zainteresowań plastyczno - technicznych dzieci, ich zdolności oraz przyjemne spędzenie wolnego czasu. Zapraszam!!! Beata Duraj

 

 

 

Koło plastyczne „Pędzelek”

Klasa IIIb

 

Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

Podczas zajęć uwzględniane są indywidualne zainteresowania uczniów.

Celem zajęć będzie: rozwijanie wrażliwości i twórczego myślenia dzieci, rozwijanie zdolności manualnej i percepcyjnej, kształcenie smaku artystycznego, pobudzanie wyobraźni oraz inicjatywy twórczej.

Prowadząca: Bożena Taska

 

 

Koło teatralne „ Mali aktorzy”

Klasa IIIb

 

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

Celem zajęć będzie rozwijanie aktywności intelektualnej, emocjonalno- społecznej i ruchowej. Rozwijana będzie ogólna wiedza o teatrze, kształcone będą umiejętności językowe takie, jak poprawna wymowa, dykcja. Uczniowie będą zdobywać i rozwijać umiejętności aktorskie.

Prowadząca: Bożena Taska

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z fizyki i chemii

Klub młodego naukowca”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy VIII a i VIII b w wymiarze 1 godziny w tygodniu dla każdej z klas. Odbywać się będą w poniedziałki o godz. 12.50 (kl VIII a) i wtorki godz. 7.05 (kl. VIII b). Mają służyć swobodnemu i samodzielnemu rozwijaniu zainteresowań uczniów, zachęcać do twórczego rozwiązywania problemów. Odbywać się będą głównie w formie eksperymentalnej – doświadczeń i ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez uczniów.

Prowadząca: Anna Magiera

 

 

Kółko geograficzne dla klas 7

Uczy myślenia przyczynowo-skutkowego przy okazji poznawania różnych państw Europy i świata.

Umożliwia uczniom stawianie pytań i wyjaśnianie zagadnień trudniejszych. Poszerza wiedzę geograficzną i rozwija zainteresowania.

Spotkania odbywają się w każdy piątek:

kl. 7a 11.50 - 12.35

kl. 7b 14.45 - 15.50

kl. 7c 10.45 - 11.30

prowadząca Joanna Piosik

 

 

Koło teatralne “Iskierka” klasa I b

Zapraszam serdecznie wszystkich uczniów klasy 1 b do wspólnej, twórczej zabawy na zajęciach koła teatralnego, w każdy piątek
w godzinach 11.50-12.35.Na zajęciach będziemy się wszechstronnie rozwijać, łączyć ze sobą ekspresję: plastyczną, słowną, muzyczną i ruchową. A co najważniejsze – miło, wspólnie spędzać czas! Do zobaczenia! :)

Paulina Suchodolska

 

 

"Łamigłówki mądrej główki"

Uczniów klasy 2 b zapraszamy na zajęcia "Łamigłówki mądrej główki", gdzie będziemy pobudzać aktywność umysłową, wyobraźnię
i fantazję. Celem naszych zajęć będzie także rozwijanie koncentracji uwagi, poznanie zasad i reguł różnych gier i zabaw, rozwijanie logicznego myślenia. Będziemy się wdrażać i usprawniać współdziałanie w zespole, wzbogacać nasze doświadczenia oraz rozwijać samodzielność, kreatywność i zainteresowania. Poznamy wiele form spędzania czasu wolnego. Udoskonalimy naszą pamięć
i zdolność kojarzenia. Prowadząca: Barbara Janusik

 

 

Kształtujemy ekologiczną świadomość młodego pokolenia

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z przyrody

klasa IV a i IV b

Zajęcia dla klas 4 mają na celu pobudzić zainteresowanie światem przyrody, oraz ukształtować ekologiczną świadomość uczniów.
Na zajęciach będzie realizowany projekt ogólnopolski EKO-SZKOŁA 2021.

Spotkania odbywają się:

klasa IV a: piątek 14.45-15.30
klasa IV b: piątek 13.50-14.35

Prowadząca: Anna Rakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

COVID- 19 informacje