COVID- 19 informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt uczniowski Młodzież w Działaniu


„Od wyobrażenia do realizacji- śladami naszych przodków- przywracamy pamięć!”
Koordynatorkami projektu są Katarzyna Marcińczyk-Jarek i Joanna Arendarczyk.
Celem projektu jest ustawienie tablicy informacyjnej na cmentarzu przy kościele
św. Barbary dotyczącej Żołnierzy Września 1939 roku i zawierającej zdobyte w projekcie informacje oraz stworzenie przewodnika po miejscach historycznych Góry.
Co już zrealizowaliśmy?
· Nakręciliśmy film o naszym pomyśle na projekt uczniowski.
· Opracowaliśmy kosztorys projektu.
· Pozyskaliśmy 4000 złotych w Fundacji „Polki mogą wszystko”.
· W listopadzie udaliśmy się do Muzeum Militarnych Dziejów Śląska w Pszczynie gdzie poznaliśmy szczegółową historię Bitwy Pszczyńskiej, zobaczyliśmy autentyczne eksponaty z tego czasu. Odwiedziliśmy miejsce w Ćwiklicach, gdzie rozegrała sie bitwa, próbowaliśmy wyobrazić sobie jak trudną sytuację przeżywali żołnierze
6 Dywizji Piechoty 2 września 1939 r. wobec rozkazów dowództwa o ataku przeciw ponad 200 czołgom 5 Dywizji Pancernej. Oddaliśmy hołd poległym odwiedzając cmentarz wojskowy na który spoczywają polegli w Bitwie Pszczyńskiej.
· Zbadaliśmy opinię publiczną co wie o wydarzeniach września 1939 r. w Górze
i okolicach.
· Opracowaliśmy i przeprowadzili wywiady z mieszkańcami naszej wsi o wojennej przeszłości naszej miejscowości.
· Przepisaliśmy nagrane wywiady z mieszkankami Góry pamiętającymi wydarzenia wojenne.
· Nawiązaliśmy współpracę z firmą poligraficzną Abrys w Brzeszczach, która wykona tablicę i zainteresowaliśmy projektem na tyle, że włączyli go w poszukiwania starych fotografii i wspomnień na swojej stronie „Brzeszcze i okolice w starej fotografii”. Pozyskaliśmy dzięki temu wojenne fotografie mostu w Górze wysadzonego
2 września1939 r. przez wycofujących się polskich żołnierzy.
· Przyłączyliśmy się do Marszu Pamięci który przeszedł przez Górę śladem Marszu Śmierci Więźniów KL Auschwitz 18 stycznia 1945 roku, zainspirowani wspomnieniami Górzanki Heleny Malcher, która była jego świadkiem.
· Zanalizowaliśmy następujące książki: M. Małecki„Z dziejów wojny obronnej Polski
w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną”, J. Rostkowski „Rozkaz zapomnieć”, M. Małecki „Militarne dzieje Ślaska”, A. Strzelecki „Marsz śmierci”.
· Zamieściliśmy relacje z naszych działań na stronie samorządu uczniowskiego.

literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze