COVID- 19 informacje

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów (rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielenie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), doposażenie w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do prowadzenia zajęć oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające oraz wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów.:


Aktywator - w tym roku dla klas 7 przygotowane zostały zajęcia z przedsiębiorczości i rachunku prawdopodobieństwa. Dowiemy się jak i gdzie można oszczędzać i inwestować. Czy warto grać w gry losowe a może prowadzić takie gry. Pogramy zobaczymy. Jak się znudzi gra zaprzęgniemy do pracy komputery. Gdy będziemy pewni swego zorganizujemy mini kasyno. Oczywiście wszystko na wirtualne pieniądze. Nikt nic nie straci a wręcz przeciwnie. Każdy uczestnik zyska wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodzi będziemy się starali zrealizować zaplanowane wyjazdy i wycieczki.


Inkubator talentów - na zajęciach uczniowie poznają najnowsze aplikacje pozwalające na rozwijanie umiejętności i wiadomości z zakresu TIK i przedmiotów ścisłych (nauk przyrodniczych, robotyki. Na zajęciach prowadzonymi metodami aktywnymi uczniowie uczą się obróbki graficznej, filmowej, druku 3D, poznają sylwetki polskich naukowców, aplikacje do AR i VR.


Pracownia Dojrzałości Szkolnej - szkoła współpracuje z Centrum Metody Krakowskiej. W ramach współpracy nauczyciele brali udział w licznych szkoleniach prowadzonych przez Panią Profesor Jagodę Cieszyńską - Rożek oraz innych terapeutów metody krakowskiej. Nadrzędnym celem projektu jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Realizacja działań projektu zakończy się w czerwcu 2021 roku. W ramach projektu na terenie szkoły prowadzone są zajęcia indywidualne mające na celu rozwijanie percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, pamięci sekwencyjnej, grafopercepcji oraz czytania i pisania. W szkole powstała Pracownia Dojrzałości Szkolnej, która została zaopatrzona w pomoce dydaktyczne niezbędne do terapii. Wszystkie zajęcia projektowe prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

Wsparciem zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie oraz uczniowie mający trudności w przyswojeniu wiadomości. Ilość uczniów będących objętych wsparciem: 5 uczniów z klas I-III oraz 15 uczniów z klas IV-VIII.mulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka. WSPARCIE

I ROZWÓJ

 

 

 

PROJEKT UNIJNY "w świecie nauki"

 

 

literki S P J K logo szkoły

Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka w Górze