Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

 

 

 

PROJEKT UNIJNY "w świecie nauki"

 

 

wSPARCIE

I ROZWÓJ

Projekt zakłada podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów (rozwój kompetencji kluczowych oraz udzielenie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), doposażenie w pomoce dydaktyczne, które są niezbędne do prowadzenia zajęć oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. 
W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające oraz wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów.:

Aktywator - zajęcia łączące trzy typy wsparcia, które wspólnie się uzupełniają i wzmacniają znaczenie nauk matematycznych poprzez praktykę. Na zajęciach wykorzystuje się narzędzia TIK. Uczniowie uczą się tworzenia konstrukcji cyfrowych, pracy na kalkulatorze graficznym, obsługi drukarki 3D, tworzenia symulacji finansowych, odczytywania informacji giełdowych, podejmowanie decyzji w oparciu o statystyki i rachunek prawdopodobieństwa.

Inkubator talentów - na zajęciach uczniowie poznają najnowsze aplikacje pozwalające na rozwijanie umiejętności i wiadomości z zakresu TIK i przedmiotów ścisłych (nauk przyrodniczych, robotyki. Na zajęciach prowadzonymi metodami aktywnymi uczniowie uczą się obróbki graficznej, filmowej, druku 3D, poznają sylwetki polskich naukowców, aplkacje do AR i VR.

Pracownia Dojrzałości Szkolnej - terapia prowadzona Metodą Krakowską, terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka. 


SPJK.pl